Vybrané zakázky zpracované projekční kanceláří Projektservis Jičín. Na konci roku 2012 jsme měli od počátku působení zpracováno celkem přes 650 zakázek. Některé z těchto zakázek byly dále rozděleny na dílčí etapy nebo části.

Další reference a projekty budeme průběžně doplňovat.

Vybrané reference

Rekonstrukce místní komunikace - Jičín, Máchova ulice

Projekt celkové rekonstrukce stávající vozovky a jednostranného chodníku v Máchově ulici v Jičíně. V přímé souvislosti na rekonstrukci koupaliště Kníže dochází k výraznému zlepšení kvality zpevněných povrchů, což je žádoucí nejenom pro místní obyvatele, ale především pro dopravní obsluhu koupaliště. V návaznosti na ostatní postupně obnovované okolní městské komunikace, je i tato rekonstrukce místní komunikace dalším užitečným krokem v postupném vylepšování upravenosti a ve zkvalitňování dopravní obslužnosti města Jičína.


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby („DOS“) a pro zadání stavby zhotoviteli („DZS“)

Termín odevzdání: únor 2010

Úprava směrového vedení trasy - Lázně Bělohrad

Projekt pro úravu směrového vedení trasy v úseku Lázně Bělohrad - Vidoň.
 


Investor: Královehradecký kraj

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: září 2011

Investiční náklad: 20,8 mil. Kč (bez DPH)

Okružní křižovatka - Jilemnice, křižovatka "U Labutě"

Projekt pro okružní křižovatku "U Labutě" v Jilemnici.
 


Investor: Město Jilemnice

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: srpen 2009, březen 2010

Investiční náklad: 3,0 mil. Kč (bez DPH)

Projekt autobusové zastávky - Jičín

Zřízením a novou úpravou autobusové zastávky „Jičín – Husova ul.“ v prostoru naproti prodejně Billa došlo k vytvoření vhodných podmínek pro nástup cestujících využívajících autobusovou dopravu (místní, linkovou, závodovou) ve směru výjezdu autobusů z centra města do ul. Hradecká (směr Hradec Králové / Nová Paka). Díky realizovanému projektu dostala stávající, doposud jen různorodě využívaná vedlejší asfaltová plocha poblíž křižovatky ul. Husova x ul. Lošťákova tak svoji jednoznačně vymezenou funkci autobusové zastávky a slouží tak smysluplným způsobem potřebám veřejnosti.


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Charakter stavby: Doplnění nové autobusové zastávky při J-Z straně Husovy ul. s víceúčelovým využitím

Termín odevzdání: duben 2012

Cyklostezka - Jičín, Lipová alej

Stezka pro chodce a cyklisty - Projekt pro rekonstrukci stezky, která spojuje Jičín s Libosadem a barokní lodžií. Lipová alej patří mezi zdejší frekventované místo pro volný čas.


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: únor 2009

Investiční náklad: 5 mil. Kč (bez DPH)

Regenerace sídliště - Turnov, sídliště "U Nádraží"

Projekt pro revitalizaci a regeneraci sídliště v Turnově.
 


Investor: Město Turnov

Stupeň projektové dokumentace:  Technická studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: červen 2010, srpen 2010, prosinec 2010

Investiční náklad: 48,7 mil. Kč (bez DPH)

Průmyslová zóna - Nová Paka, Vlkov

Projekt pro obslužné komunikace v nově vybudované průmyslové zóně Vlkov, Nová Paka
 


Investor: Město Nová Paka

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: březen 2010, červen 2010

Investiční náklad: 7 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce místní komunikace - Jičín, ulice Denisova a ulice Českých bratří

Projekt pro rekonstrukci místní komunikace - Denisova ulice a ulice Českých bratří v Jičíně.
 


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: březen 2010

Investiční náklad: 3,4 mil. Kč (bez DPH)