Cyklostezka - Jičín, Lipová alej

Cyklostezka - Jičín, Lipová alej

Stezka pro chodce a cyklisty - Projekt pro rekonstrukci stezky, která spojuje Jičín s Libosadem a barokní lodžií. Lipová alej patří mezi zdejší frekventované místo pro volný čas.


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: únor 2009

Investiční náklad: 5 mil. Kč (bez DPH)