Rekonstrukce místní komunikace - Jičín, ulice Denisova a ulice Českých bratří

Rekonstrukce místní komunikace - Jičín, ulice Denisova a ulice Českých bratří

Projekt pro rekonstrukci místní komunikace - Denisova ulice a ulice Českých bratří v Jičíně.
 


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: březen 2010

Investiční náklad: 3,4 mil. Kč (bez DPH)