Rekonstrukce místní komunikace - Jičín, Máchova ulice

Rekonstrukce místní komunikace - Jičín, Máchova ulice
Projekt celkové rekonstrukce stávající vozovky a jednostranného chodníku v Máchově ulici v Jičíně. V přímé souvislosti na rekonstrukci koupaliště Kníže dochází k výraznému zlepšení kvality zpevněných povrchů, což je žádoucí nejenom pro místní obyvatele, ale především pro dopravní obsluhu koupaliště. V návaznosti na ostatní postupně obnovované okolní městské komunikace, je i tato rekonstrukce místní komunikace dalším užitečným krokem v postupném vylepšování upravenosti a ve zkvalitňování dopravní obslužnosti města Jičína.


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby („DOS“) a pro zadání stavby zhotoviteli („DZS“)

Termín odevzdání: únor 2010