Projekt autobusové zastávky - Jičín

Projekt autobusové zastávky - Jičín

Zřízením a novou úpravou autobusové zastávky „Jičín – Husova ul.“ v prostoru naproti prodejně Billa došlo k vytvoření vhodných podmínek pro nástup cestujících využívajících autobusovou dopravu (místní, linkovou, závodovou) ve směru výjezdu autobusů z centra města do ul. Hradecká (směr Hradec Králové / Nová Paka). Díky realizovanému projektu dostala stávající, doposud jen různorodě využívaná vedlejší asfaltová plocha poblíž křižovatky ul. Husova x ul. Lošťákova tak svoji jednoznačně vymezenou funkci autobusové zastávky a slouží tak smysluplným způsobem potřebám veřejnosti.


Investor: Město Jičín

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Charakter stavby: Doplnění nové autobusové zastávky při J-Z straně Husovy ul. s víceúčelovým využitím

Termín odevzdání: duben 2012