Autorizovaná projekční kancelář dopravních staveb a inženýrských konstrukcí

Projekční kancelář Projektservis Jičín s.r.o. řeší a zpracovává projekty jak pro nové dopravní stavby, tak i pro rekonstrukce stávajících komunikací.

Za dobu svého působení od roku 1992 máme zkušenosti s řadou realizovaných projektů pro silnice, okružní křižovatky, chodníky, pěší zóny, parkoviště i místní komunikace, převážně v Královéhradeckem a Libereckém kraji (Jičín, Hořice, Turnov, Semily, Nová Paka, Jilemnice).

Významnou částí naší činnosti je kromě projektování také spolupráce s ostatními specialisty v souvisejících oborech pro zajištění komplexních inženýrských služeb. Jsme schopni zajistit studii řešení, informace o inženýrských sítí, přes projekt a projednání s dočiněnými orgány, až po autorský dozor a dokumentaci skutečného stavu stavby.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v prostředí MX-ROAD 3D, AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map.

V současné době má společnost 5 zaměstnanců, z nichž 3 jsou inženýři a dva jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací pro dopravní stavby.