Průmyslová zóna - Nová Paka, Vlkov

Průmyslová zóna - Nová Paka, Vlkov

Projekt pro obslužné komunikace v nově vybudované průmyslové zóně Vlkov, Nová Paka
 


Investor: Město Nová Paka

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: březen 2010, červen 2010

Investiční náklad: 7 mil. Kč (bez DPH)