Regenerace sídliště - Turnov, sídliště "U Nádraží"

Regenerace sídliště - Turnov, sídliště "U Nádraží"

Projekt pro revitalizaci a regeneraci sídliště v Turnově.
 


Investor: Město Turnov

Stupeň projektové dokumentace:  Technická studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Termín odevzdání: červen 2010, srpen 2010, prosinec 2010

Investiční náklad: 48,7 mil. Kč (bez DPH)