Projektování dopravních staveb

Projektservis Jičín s.r.o. je autorizovaná projekční kancelář dopravních a inženýrských staveb se sídlem v Jičíně.

Hlavním předmětem naší činnosti je projektování dopravních staveb a pozemních komunikací. Řešíme a zpracováváme projekty jak pro nové stavby, tak i pro rekonstrukce stávajících komunikací.

Za dobu svého působení od roku 1992 máme zkušenosti s řadou realizovaných projektů pro silnice, okružní křižovatky, chodníky, cyklostezky, přechody, pěší zóny, parkoviště i místní a účelové komunikace, převážně v Královéhradeckém a Libereckém kraji (Jičín, Hořice, Turnov, Semily, Nová Paka, Jilemnice).

Významnou částí naší činnosti je také spolupráce s ostatními specialisty v souvisejících oborech pro zajištění komplexních inženýrských služeb. Jsme schopni zajistit studii řešení, informace o inženýrských sítí, přes projekt a projednání s dočiněnými orgány, až po autorský dozor a dokumentaci skutečného stavu stavby.

Projekty připravujeme pro právnické (města, obce, stavební společnosti) i fyzické osoby.