Stupně zpracování

  • studie

  • dokumentace pro územní rozhodnutí

  • dokumentace pro ohlášení stavby, stavební povolení a výběr zhotovitele stavby (s výkazem výměr a odhadem stavebních nákladů)

  • realizační dokumentace

  • dokumentace skutečného provedení stavby