Spolupráce se specializovanými firmami

Formou subdodávek spolupracujeme se specializovanými firmami zabývajícími se dalšími souvisejícími profesemi

 • inženýrské sítě - veřejné osvětlení, odvodnění
 • architektura
 • vegetační úpravy
   

Jsme schopni pokrýt celý rozsah problematiky související s naším hlavním oborem činnosti

 • zajištění vstupních podkladů
  • zaměření terénu
  • údaje z katastru nemovitostí
  • údaje o inženýrských sítích
    
 • zajištění příslušných povolení
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
    
 • zajištění dokumentace skutečného provedení stavby