Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti ve stavebnictví zajišťujeme přípravu a realizaci dopravních staveb.

Provádíme projednání projektové dokumentace za účelem získání potřebných vyjádření a povolení (územní rozhodnutí, správní rozhodnutí, stavební povolení, komunikaci s úřady a zúčastněnými orgány, projednání s dotčenými vlastníky pozemků).

Pečlivým zpracováním projektů a včasným projednáním dané stavby pomáháme k hladkému průběhu přípravy v požadovaném termínu.

Za dobu našeho působení jsme již zpracovali řadu projektů a máme tak potřebné zkušenosti pro bezproblémové uskutečnění rozsáhlých akcí.

Společně s inženýrskou činností také poskytujeme následně autorský a stavební dozor při výstavbě.

 

Nabízené komplexní služby - Inženýrská činnost:

 • Příprava a realizace staveb
 • Předprojektová příprava stavby - zajištění vstupních podkladů (mapové podklady, průzkumy, studie, podklady)
 • Projednání projektové dokumentace
  • Projednání pro zajištění územního rozhodnutí
  • Projednání pro vydání potřebných povolení
 • Autorský dozor v průběhu stavby
  • Stavební dozor investora
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru dopravních staveb